Ραντάρ επιτήρησης ακτών

  • Ραντάρ παράκτιας επιτήρησης πλήρους κατεύθυνσης παντός καιρού

    Ραντάρ παράκτιας επιτήρησης πλήρους κατεύθυνσης παντός καιρού

    Το ραντάρ παράκτιας επιτήρησης έχει λειτουργίες ανίχνευσης και παρακολούθησης στόχων θάλασσας/λίμνης.Μπορεί να ανιχνεύσει κινούμενους ή ακίνητους στόχους πλοίων σε ύδατα ανοικτής θάλασσας/λιμνών εντός εμβέλειας 16 km.Το ραντάρ χρησιμοποιεί ελπίδα συχνότητας, συμπίεση παλμού, ανίχνευση στόχου συνεχούς ψευδούς συναγερμού (CFAR), αυτόματη ακύρωση ακαταστασίας, παρακολούθηση πολλαπλών στόχων και άλλες προηγμένες τεχνολογίες ραντάρ, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες θάλασσας, το ραντάρ μπορεί ακόμα να αναζητήσει επιφάνεια θάλασσας (ή λίμνης) για μικρό σκάφος στόχους (όπως μικρά αλιευτικά σκάφη).Σύμφωνα με τις πληροφορίες παρακολούθησης στόχου και τις πληροφορίες θέσης πλοίου που παρέχονται από το ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τον στόχο του πλοίου που πρέπει να αφορά και να καθοδηγήσει τον εξοπλισμό φωτοηλεκτρικής απεικόνισης για να στοχεύσει στον στόχο του πλοίου για να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως οπτική επιβεβαίωση του πλοίου στόχος.