Ραντάρ FOD

  • Αεροδρόμιο Runway Stationary & Mobile FOD Radar

    Αεροδρόμιο Runway Stationary & Mobile FOD Radar

    Το σταθερό σύστημα ανίχνευσης ξένων σωμάτων διαδρόμου «Hawk-eye» FCR-01 υιοθετεί προηγμένο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής συστήματος και μοναδικό αλγόριθμο ανίχνευσης στόχων, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιήσει την ταχεία ανίχνευση και τον αρχικό συναγερμό μικρού ξένου σώματος σε όλες τις καιρικές συνθήκες, όλη την ημέρα, απόσταση και μεγάλης κλίμακας διάδρομο προσγείωσης.Το σύστημα αποτελείται από εξοπλισμό ραντάρ και φωτοηλεκτρικό εξοπλισμό.Το ραντάρ υιοθετεί τεχνολογία ραντάρ κυμάτων χιλιοστών.Ο φωτοηλεκτρικός εξοπλισμός χρησιμοποιεί απομακρυσμένη κάμερα νυχτερινής όρασης υψηλής ευκρίνειας.Ένα ραντάρ και μια ηλεκτρο-οπτική συσκευή σχηματίζουν ένα σημείο ανίχνευσης, το καθένα καλύπτει 450 μέτρα μήκους διαδρόμου.Ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου κατηγορίας Ε, μήκους 3600 μέτρων, μπορεί να καλυφθεί πλήρως από 8 σημεία ανίχνευσης.